Τα βιβλία για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Περιγραφή
Download
Ασκήσεις - Ερωτήσεις
Περιέχει:
  • μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
  • μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων όλων των ειδών (ανοικτού - κλειστού τύπου, σωστό - λάθος, συμπλήρωσης, αντικατάστασης, ανάπτυξης) για ολόκληρη την ύλη
  • τις απαντήσεις για τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή
Το σχολικό βιβλίο για την θεωρία
Οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
Βιβλίο καθηγητή
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις
Οι διορθώσεις του σχολικού βιβλίου