Καθηγητές Πληροφορικής, πώς θα ακυρώσετε την μετάταξη σας

Στις 25-8-2013 ανακοινώθηκαν οι μετατάξεις των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα κατατέθηκε στις 30-8-2013 στην βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο.

Το αποτέλεσμα των δύο παραπάνω γεγονότων είναι, πάρα πολλοί καθηγητές πληροφορικής, που μετατάσσονται, να αισθάνονται, ότι πιάστηκαν κορόιδα.

Γιατί κατά την διάρκεια των αιτήσεων, η κυβέρνηση είχε κυκλοφορήσει ένα προσχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο, στο οποίο η πληροφορική υποβαθμίζονταν σημαντικότατα, ενώ στο νομοσχέδιο, που τελικά κατατέθηκε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Υπουργός Παιδείας ισχυρίζονταν, ότι το προσχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο, θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί όπως είναι. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί καθηγητές πληροφορικής, να τρομοκρατηθούν και να τρέξουν, να κάνουν αιτήσεις.

Σήμερα, πολλοί καθηγητές πληροφορικής ψάχνουν τρόπο, να ακυρώσουν την μετάταξή τους. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει; Υπάρχει τρόπος; Παρόλο που δεν προβλέπεται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για την μετάταξη;

Ναι, υπάρχει!!

Συγκεκριμένα τα άρθρα 24, 25 και 26 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 – ΦΕΚ 45 A’/1999) προβλέπουν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γίνονται Αιτήσεις Θεραπείας ή Ειδικές και Ενδικοφανείς Προσφυγές με σκοπό την ακύρωση αποφάσεων της Διοίκησης.

Το επιχείρημα που πρέπει, να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές, που ενδιαφέρονται, να ακυρώσουν την μετάταξή τους είναι το εξής:

Ο Υπουργός Παιδείας με τις δηλώσεις και τις ενέργειές του σχετικά με το νομοσχέδιο του νέου Λυκείου, τους τρομοκράτησε, ότι δεν θα έχουν ωράριο και φυσικά θα βρεθούν σε διαθεσιμότητα, με ότι συνεπάγεται αυτό. Με συνέπεια να τους εξαναγκάσει παράνομα να κάνουν αίτηση, γιατί από την μία τους τρομοκρατούσε με διαθεσιμότητα και από την άλλη τους παραπληροφορούσε σχετικά με το νέο Λύκειο και τα μαθήματα της Πληροφορικής.

Προσοχή

- H προσφυγή θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση. Δηλαδή μέχρι τις 24-9-2013.

- Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι καθηγητές, πως θα το συντάξουν. Προσωπικά, προτείνω να ζητήσουν την βοήθεια δικηγόρου.

- Αν παρόλα αυτά, οι Προϊστάμενοι δεν τους απαντήσουν ή ακυρώσουν την προσφυγή τους, τότε θα πρέπει να ζητήσουν και την βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη ή σαν τελευταία λύση να προσφύγουν στα δικαστήρια.