ΑΕΠΠ: Ένα πρωτότυπο διαγώνισμα!!                                                                   
Θέματα 1ης Ομάδας
1ο Θέμα
Στο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας του Ποτέ παίρνουν μέρος 15 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει 2 αγώνες (έναν σαν γηπεδούχος και έναν σαν φιλοξενούμενη) με τις άλλες ομάδες και για κάθε νίκη παίρνει 2 μονάδες, ενώ για κάθε ήττα 1 μονάδα. Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που θα κάνει τα παρακάτω:
1)   Θα διαβάζει τα ονόματα των ομάδων και θα τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. (1 μον)
2)  Θα διαβάζει τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσαν οι ομάδες και θα τα αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα. Συγκεκριμένα θα διαβάζει το Ν αν νίκησε η γηπεδούχος και το Η αν έχασε η γηπεδούχος. Προσοχή, δεν επιτρέπεται μια ομάδα να παίξει με τον εαυτό της ή να παίξει περισσότερους ή λιγότερους από  2 αγώνες με τις άλλες ομάδες. (4 μον)
3)      Θα υπολογίζει για κάθε ομάδα την συνολική της βαθμολογία (3 μον)
4)      Θα εμφανίζει τα ονόματα όλων των ομάδων με την υψηλότερη βαθμολογία (3 μον)
5)   Θα εμφανίζει τις 3 ομάδες με την χαμηλότερη βαθμολογία και φυσικά όλες όσες ισοβάθμησαν με αυτές. Δηλαδή, αν στην τελευταία θέση έχουν ισοβαθμήσει 4 ομάδες, τότε θα εμφανίσει μόνο τα ονόματα αυτών των τεσσάρων ομάδων. Αν στην τελευταία θέση έχουν ισοβαθμήσει 2 ομάδες και στην προτελευταία θέση έχουν ισοβαθμήσει 3 ομάδες, τότε θα εμφανίσει τα ονόματα και των 5 ομάδων κλπ.   (5 μον)

2ο Θέμα
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα κάνει τα εξής:
1)    Θα διαβάζει τα ονόματα και τις ηλικίες 100 ανθρώπων και θα τα καταχωρεί σε πίνακες (2 μον)
2)   Θα εμφανίζει τα ονόματα των ανθρώπων ταξινομημένα, έτσι ώστε ο μεγαλύτερος να εμφανίζετε πρώτος και ο μικρότερος τελευταίος (2 μον)
3)    Θα εμφανίζει τον μέσο όρο όλων των ηλικιών (2 μον)
4)    Θα εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πιο κοντά στον μέσο όρο όλων των ηλικιών (3 μον)
5)      Θα εμφανίζει το πλήθος των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών. (2 μον)

3ο Θέμα
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:
1)      Θα διαβάζει τα ονόματα και τις ετήσιες εισπράξεις 20 καταστημάτων. (2 μον)
2)      Θα εμφανίζει το πλήθος και τα ονόματα των καταστημάτων που έχουν εισπράξεις μικρότερες των 30.000 ευρώ. (3 μον)
3)   Θα εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των καταστημάτων με τις υψηλότερες εισπράξεις. (3 μον)
4)  Θα εμφανίζει τα ονόματα των καταστημάτων με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τις εισπράξεις. (3 μον)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με 20 θα βαθμολογηθεί, όποιος συγκεντρώσει 20 ή περισσότερες μονάδες, ανεξάρτητα από το πλήθος των θεμάτων που θα ασχοληθεί.Θέματα 2ης Ομάδας
1ο Θέμα
Στην χώρα του Ποτέ, ο Υπουργός Παιδείας  για να κάνει οικονομία αποφάσισε τα εξής:
1)      Δεν θα υπάρχει κανένα τμήμα με λιγότερους από 25 μαθητές.
2)   Η χωρητικότητα σε μαθητές κάθε αίθουσας θα υπολογίζετε με το εμβαδόν της αίθουσας αφού διαιρεθεί με το 1,5
3)      Αν σε ένα σχολείο υπάρχουν λιγότερες από 4 αίθουσες, που έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση από 25 μαθητές, τότε το σχολείο καταργείται.
4)      Όλες οι αίθουσες με χωρητικότητα μικρότερη των 25 μαθητών δεν θα χρησιμοποιούνται.
Να κατασκευάσετε αλγόριθμο που θα κάνει τα παρακάτω:
1)      Να διαβάζει τα ονόματα των 10 σχολείων μιας πόλης (1 μον)
2)   Να διαβάζει  για κάθε σχολείο, τον αριθμό των αιθουσών και για κάθε αίθουσα το εμβαδόν της. Οι αίθουσες ενός σχολείου είναι πάντα λιγότερες από 30. (2 μον)
3) Να υπολογίζει για κάθε σχολείο τον αριθμό των αιθουσών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, γιατί έχουν χωρητικότητα μικρότερη από 25 μαθητές. (3 μον)
4)      Να εμφανίζει τα σχολεία που θα καταργηθούν (2 μον)
5) Να εμφανίζει την συνολική χωρητικότητα όλων των αιθουσών, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, από όλα τα σχολεία που δεν θα καταργηθούν. (3 μον)
6)    Να εμφανίζει το σχολείο ή τα σχολεία με την μεγαλύτερη συνολική χωρητικότητα όλων των αιθουσών, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν (3 μον).

2ο Θέμα
Στον κεντρικό υπολογιστή του τμήματος μηχανογράφησης ενός ασφαλιστικού ταμείου καταχωρούνται οι ασφαλισμένοι με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων, ο πίνακας Όνομα, ο πίνακας ένσημα και ο πίνακας Έτος, οι οποίοι περιέχουν για κάθε ασφαλισμένο το όνομα, τα ένσημα και το έτος γέννησής του, αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι κάποιος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται μόλις συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έχει τουλάχιστον 4500 ένσημα, να γράψετε αλγόριθμο που:
1)      Θα διαβάζει το τρέχον έτος, (1 μον)
2)      Θα διαβάζει τα ονόματα, τα ένσημα και τις χρονολογίες γέννησης 100 ασφαλισμένων, (3 μον)
3)      Θα εμφανίζει το πλήθος των συνταξιούχων. (2 μον)
4)    Θα εμφανίζει όλους τους ασφαλισμένους που έχουν περισσότερα από 4500 ένσημα και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά αύξουσα σειρά ως προς το Έτος. (4 μον)
5)      Θα εμφανίζει τον ασφαλισμένο ή τους ασφαλισμένους με τα περισσότερα ένσημα.(3 μον)

3ο Θέμα
Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α είναι καταχωρημένοι 100 ακέραιοι αριθμοί και σε έναν δεύτερο πίνακα Β είναι καταχωρημένοι 200 ακέραιοι αριθμοί. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος:
1)      Θα γεμίζει τους πίνακες Α και Β (2 μον)
2)      Θα εμφανίζει το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που υπάρχουν στον πίνακα Α(3 μον)
3)      Θα εμφανίζει τον μέσο όρο, τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο αριθμό του πίνακα Β.(3 μον)
4)    Θα εμφανίζει το πλήθος των διαφορετικών αριθμών, που εμφανίζονται μόνο στον έναν από τους δυο πίνακες, δηλαδή αυτούς που εμφανίζονται μόνο στον Α ή μόνο στον Β.(4 μον).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με 20 θα βαθμολογηθεί, όποιος συγκεντρώσει 20 ή περισσότερες μονάδες, ανεξάρτητα από το πλήθος των θεμάτων που θα ασχοληθεί.