Κωδικοί κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών με τηλέφωνα πληροφοριών


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ή
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
210 - 3443327
210 - 3442279
210 - 3443316
210 - 3442281
210 - 3443304
210 - 3442115
210 - 3442566
210 - 3442279
ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
210 - 3443327
210 - 3442279
210 - 3443316
210 - 3442281
210 - 3443304
210 - 3442115
210 - 3442566
210 - 3442279
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443373
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443426 
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ04.03
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
210 - 3443345
210 - 3442395
210 - 3443072
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
210 - 3443117
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
210 - 3443084
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
210 - 3443117
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
210 - 3443084
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443373
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443373
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
210 - 3443164
210 - 3442267
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.07
ΝΑΥΠΗΓΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.08
ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.10
ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
210 - 3443117
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
210 - 3443084
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
210 - 3443084
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
210 - 3443084
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
210 - 3443084
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
210 - 3443084
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
210 - 3443084
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
210 - 3443373
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ16.02
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ17.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.06
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - ΝΑΥΠ.
ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.07
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ17.14
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.21
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.22
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-
ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.23
ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ &
ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.31
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.32
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.37
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ18.44
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
210 - 3442265
210 - 3442998
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
210 - 3443425
210 - 3443417
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
210 - 3443426
ΠΕ33
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
210 - 3442311
ΠΕ34.00
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
210 - 3443164
ΠΕ40.00
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
210 - 3442267
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.05
ΔΟΜΙΚΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
210 - 3443268
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
210 - 3443268
ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
210 - 3443268
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
210 - 3443268
ΤΕ01.14
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.15
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.17
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.22
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.23
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.24
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.26
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.27
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. &
ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
210 - 3443268
ΤΕ01.31
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)
210 - 3443268
ΤΕ01.32
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.34
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
210 - 3443268
ΤΕ01.35
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
210 - 3443268
ΤΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
210 - 3443461
210 - 3442261
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
210 - 3443268
ΔΕ01.05
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
210 - 3443268
ΔΕ01.08
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.09
ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ
210 - 3443268
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
210 - 3443268
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
210 - 3443268
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
210 - 3443268
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
210 - 3443268
ΔΕ01.14
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.16
ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
210 - 3443268
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
210 - 3443268
ΔΕ01.18
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
210 - 3443268