Είναι παράνομο ένας Υπεράριθμος να είναι και Υποδιευθυντής

Το θέμα με τους υπεράριθμους Υποδιευθυντές έχει παραγίνει.

Σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλοί υπεράριθμοι έγιναν Υποδιευθυντές με σκοπό να καπελώσουν άλλους συναδέλφους τους. Όχι μόνο έγιναν παράνομα, αλλά και με την βοήθεια Διευθυντών και Προϊσταμένων πίεζαν πολλούς καθηγητές να φύγουν από τα σχολεία τους με το επιχείρημα "Οι Υποδιευθυντές προηγούνται στην ανάθεση μαθημάτων" χωρίς να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο.

 Φαίνεται, ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Για την υπόθεση αυτή άλλωστε έγραψα και το άρθρο "Υπεραριθμία: Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια". Τελικά ο κ. Ιωαννίδης του 14ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης προσέφυγε στα Δικαστήρια και με την απόφαση 150/2013 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β') Ακυρωτικό δικαιώθηκε.

Το αποτέλεσμα ήταν με απόφασή της η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αντικαταστήσει τον Υποδιευθυντή, που ήταν Υπεράριθμος και απαιτούσε να πάρει πρώτος ώρες με τον κ. Ιωαννίδη.


Επίσης η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έστειλε ερώτημα στο Υπουργείο σχετικά με Υποδιευθυντές, που είναι και Υπεράριθμοι. Και φυσικά το Υπουργείο έχοντας υπόψη την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης απάντησε, ότι είναι παράνομο ένας Υπεράριθμος να είναι ταυτόχρονα και Υποδιευθυντής. Και μάλιστα ζητά από την Διεύθυνση Χανίων να προβεί στην αντικατάστασή τους.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι απλό, όποιος έχει πρόβλημα με Υπεράριθμο - Υποδιευθυντή, τότε να απαιτήσει την αντικατάστασή του.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-------
Μαρούσι, 11 -09-2013
Αρ.Πρωτ. 127402/Δ2
Βαθμός Προτερ.
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ευτυχία Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 3442116
FAX : 210 3442282
ΠΡΟΣ: .Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων
Γιαμπουδάκη 32-Χανιά
Τ.Κ. 73134, e-mail: didechan@sch.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»
Σχετ.:85329/25-06-13 «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για αντίστοιχη περίπτωση, «εκπαιδευτικός που υπηρετεί μεν σε σχολική μονάδα κατέχων οργανική θέση, αλλά έχει κριθεί υπεράριθμος δεν μπορεί να επιλεγεί σε θέση υποδιευθυντή, καθώς αυτός διατιθέμενος σε άλλες σχολικές μονάδες προς συμπλήρωση ωραρίου του, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στα προπεριγραφόμενα καθήκοντα της ως άνω θέσης και μάλιστα επί τετραετία».

Επίσης «πρέπει στο οικείο πρακτικό που συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων περί επιλογής υποψηφίων υποδιευθυντών καθώς και στη σχετική πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε που ακολουθεί να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του κα την εν γένει ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους».

Επίσης επικαλούμενοι α) τις διατάξεις του Ν.3848/10 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄), άρθρο 11 περ. 5, άρθρο 15, άρθρο 18 παρ. 7, άρθρο 23 παρ. 1,2,3 και άρθρο 24 παρ. 14 και β) την αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε. των Δ/ντών και Υποδ/ντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», η οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αρ. Υ.Α. 84172/ΙΒ/13-07-2010 (ΦΕΚ 1180/6-08-2010), παρακαλούμε την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων για τις ενέργειές της σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ