Εξαίρεση δημοσίων υπαλλήλων από μέλη εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές

Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 96/2007 ορίζει τα εξής:

1. Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία.

Ως εκ τούτου, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι μέλη εφορευτικών επιτροπών στις εκλογές. Αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος οριστεί κατά λάθος μέλος εφορευτικής επιτροπής, τότε πρέπει να πάρει μια βεβαίωση από την υπηρεσία του, ότι είναι δημόσιος υπάλληλος και με βάση το παραπάνω ΠΔ να ζητήσει την εξαίρεσή του