Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεσηΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
ΠΕ02

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΠΕ02

Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, Ε07, ΠΕ13, ΠΕ34, ΠΕ40
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
ΠΕ10, ΠΕ13
ΠΕ02, ΠΕ09
Αγγλικά
ΠΕ06

Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40

Μαθηματικά
ΠΕ03
ΠΕ04
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03, 04, 05)
Γεωγραφία
ΠΕ04.05
ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ15
Βιολογία
ΠΕ04 (03, 04)
ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11

Αισθητική
Αγωγή
Μουσική
ΠΕ16.01
ΤΕ16
Καλλιτεχνικά
ΠΕ08

Οικιακή Οικονομία
ΠΕ15
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14
Πληροφορική
ΠΕ19, ΠΕ20

Τεχνολογία
ΠΕ12 (εκτός  ΠΕ12.13)
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ17
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)

ΣΕΠ
Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:
Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.
Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Πιλοτικού Γυμνασίου και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

      Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
1.      140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών, ειδικότερα δύναται  στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 να ανατίθενται τα εργαστήρια ως πρώτη (A΄) ανάθεση.
2.      128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου). Ειδικότερα ορίζει ότι για την συγκεκριμένη  ειδικότητα
ως Α’ ανάθεση αντιστοιχούν τα μαθήματα:
¨      «Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑΣ.
¨      «Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
¨      «Συσκευές Αερίου Καυσίμου» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια εργασίας» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ
¨      «Τεχνολογία Υλικών» που προβλέπεται στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ
¨      «Τεχνολογία καυσίμων και Λιπαντικών» που προβλέπεται στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ
ως Β’ ανάθεση αντιστοιχούν τα μαθήματα:
¨      «Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας,Θερμοδυναμικής & Ρευστομηχανικής» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Α’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Όργανα Μέτρησης, Αυτοματισμού και Ελέγχου» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Β’ ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ

3. 117610/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13(Περιβαλλοντολόγων). Ειδικότερα ορίζει ότι τα παρακάτω μαθήματα ως Α ανάθεση δύναται να ανατεθούν στους καθηγητές ειδικότητας ΠΕ12.13(Περιβαλλοντολόγων)
¨      «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, του Πίνακα (β) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
¨      «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, του Πίνακα (β) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
¨      «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ.
¨      «Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων» και «Περιβαλλοντική Χημεία», που προβλέπονται στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών της Β/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
4.      117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αναθέτοντας τα ακόλουθα μαθήματα ως Α’ ανάθεση:
¨      «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον κύκλο Τεχνολογίας της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ.
¨      «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας», «Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέπονται στον τομέα Μηχανολογίας της Β/ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ.
¨      «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στον τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ
¨      «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» που προβλέπεται στον τομέα Οχημάτων της Β/ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ
¨      «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στον τομέα Οχημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ.
¨      «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανουργική Τεχνολογία», που προβλέπονται στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του τομέα Μηχανολογίας της Γ/ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ
¨      «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», που προβλέπονται στην ειδικότητα Μηχανών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του τομέα Οχημάτων της Γ/ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ.
¨      «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» και «Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών», που προβλέπονται στην ειδικότητα 16: Αμαξωμάτων της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικότητα 16. Αμαξωμάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Σ.
¨      «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής» που προβλέπεται στην ειδικότητα 17: Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», που προβλέπεται στην ειδικότητα 18: Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Μηχανολογικές Μετρήσεις», «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» και «Μηχανολογικό Σχέδιο», που προβλέπονται στην ειδικότητα 19: Εργαλειομηχανών−CNC της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι» και «Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ», που προβλέπονται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικότητα 19: Εργαλειομηχανών−CNC της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής», που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (Φυσικού Αερίου) της Α/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Συγκολλήσεις», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) στην ειδικότητα 16: Αμαξωμάτων της Β/ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Μηχανουργικές Εφαρμογές», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικότητα 21: Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α/ τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.
¨      «Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (Φυσικού Αερίου) της Α/ τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.

5.     36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) ορίζει, ότι το μάθημα «Τεχνολογία και Ανάπτυξη» του κύκλου Υπηρεσιών της Α’ τάξης του Ε.ΠΑΛ., σύμφωνα με τον Πίνακα (γ), ως Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, ΠΕ18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36

6.      40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) η οποία ορίζει τα εξής:
¨      Το μάθημα «Ισπανικά», που προστίθεται στα μαθήματα «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά» του Πίνακα (α), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Α΄ Ξένη Γλώσσα», που προβλέπεται ως μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου του Πίνακα (β), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Β΄ Ξένη Γλώσσα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου του Πίνακα (β), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Ξένη Γλώσσα», που προβλέπεται ως μάθημα γενικής παιδείας για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ε.ΠΑΛ. του Πίνακα (γ), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Ιστορία» του Πίνακα (α) ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Ιστορία», που προβλέπεται ως μάθημα γενικής παιδείας για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου του Πίνακα (β), ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου του Πίνακα (β), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις για τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου του Πίνακα (β), ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Ιστορία», που προβλέπεται ως μάθημα γενικής παιδείας για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ε.ΠΑΛ. του Πίνακα (γ), ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας).
  
7.  67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,  Συγκεκριμένα αναφέρει:
¨      Τα μαθήματα «Λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων», «Δομή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων», «Τουριστική οικονομία», «Λειτουργία τμήματος ορόφων» και «Εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ στις επισιτιστικές επιχειρήσεις», που προβλέπονται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09  (Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων) και ΠΕ18.03 (Λογιστικής).
¨      2. Το μάθημα «Τουρισμός−πολιτισμός−κοινωνία», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑΣ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ02 (Φιλολόγων).
¨      3. Το μάθημα «Τουριστική Γεωγραφία», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων).
¨      4. Τα μαθήματα «Λειτουργία κουζίνας και βασικές αρχές μαγειρικής τέχνης» και «Οινογνωσία και τεχνικές σερβιρίσματος οίνων», που προβλέπονται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−Οινολογίας και Τεχν. Ποτών).
¨      5. Το μάθημα «Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ14.04 (Γεωπόνων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−Οινολογίας και Τεχν. Ποτών).
¨      6. Τα μαθήματα «Οργάνωση επισιτιστικών επιχειρήσεων», «Μηχανοργάνωση Υποδοχής Ξενοδοχείου», «Ι. Έλεγχος και τιμολόγηση στις επισιτιστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΙΙ. Σύνθεση καταλόγου και μενού», «Τουριστικό Μάρκετινγκ» και «Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδοχείου» που προβλέπονται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων) και ΠΕ18.03 (Λογιστικής).
¨      Το μάθημα «Λειτουργία μπαρ», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής− Οινολογίας και Τεχν. Ποτών) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων).
¨      Το μάθημα «Ι. Τουριστική Νομοθεσία ΙΙ. Εργασιακές Σχέσεις στον τουρισμό», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ13 (Νομικής−Πολιτικών Επιστημών) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων).
¨      Το μάθημα «Αγγλικά ειδικότητας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ. Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Γαλλικά ειδικότητας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ. Σ. και κλάδων−u949 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας).
¨      Το μάθημα «Γερμανικά ειδικότητας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας).

8. 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.,  Συγκεκριμένα αναφέρει:

¨      Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.05 (Πολιτικοί ΤΕΙ−ΚΑΤΕΕ).
¨      Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών», που προβλέπεται στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας).
¨      Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών−Έργα και Δημιουργοί», που προβλέπεται στην ειδικότητα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων).

9.      110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Ερευνητική εργασία (Project)», που προβλέπεται ως υποχρεωτικό μάθημα της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

10.  118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ.119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.

 
 
Σημειώσεις:
1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β΄ ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10. 
3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και  εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.
4. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.