Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για την Πληροφορική

Διερμηνευτής Γλώσσας

    Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Γενικού Λυκείου. Είναι εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση στη Β/θμια εκπαίδευση και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία μέσω του πακέτου Αλγοριθμική και Προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ.

Χαρακτηριστικά του Διερμηνευτή:

  • Ανοικτού κώδικα: ο κώδικας του Διερμηνευτή διατίθεται με άδεια GPL v3 και επομένως οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην ανάπτυξή του ή να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του. Φυσικά διατίθεται δωρεάν.
  • Εκπαιδευτικό περιβάλλον: σε αντίθεση με τις κανονικές γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση επαγγελματιών προγραμματιστών, ο Διερμηνευτής προσπαθεί να υποβοηθήσει την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. Έτσι αποκρύπτει πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα υλοποίησης, επιτρέποντας στους μαθητές να επικεντρωθούν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Σε περίπτωση συντακτικών λαθών ή λαθών χρόνου εκτέλεσης εμφανίζει αναλυτικά μηνύματα εξηγώντας στους μαθητές πού ακριβώς υπήρξε πρόβλημα.
  • Επισκόπηση της εκτέλεσης: παρακολούθηση της ροής της εκτέλεσης, των μεταβλητών, συνθηκών και εκφράσεων, κανονική / αργή / βήμα-προς-βήμα εκτέλεση, σημεία διακοπής (breakpoints), δημιουργία εκτελέσιμου και εκτέλεσή του σε ξεχωριστό παράθυρο.
  • Βοηθητικά εργαλεία: πολλές εναλλακτικές μέθοδοι για ταχύτερη συγγραφή προγραμμάτων, δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων εισόδου και επαναχρησιμοποίησής τους, αυτόματη μορφοποίηση του κώδικα, εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων, εξαγωγή σελίδων html, έγχρωμη / ασπρόμαυρη εκτύπωση, πλήθος ρυθμίσεων.
  • Τεχνική αρτιότητα: ο Διερμηνευτής είναι πολύ σταθερός και ώριμος αφού αναπτύσσεται ενεργά από το 2001. Διατίθεται σαν ένα μοναδικό εκτελέσιμο αρχείο και επομένως δε χρειάζεται εγκατάσταση. Είναι συμβατός με Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008 και Linux (wine και wineconsole).
  • Ενσωματωμένη βοήθεια: η βοήθεια για το Διερμηνευτή και το εγχειρίδιο της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ενσωματωμένα στο εκτελέσιμο του Διερμηνευτή. Μπορείτε βέβαια να τα επισκεφτείτε και στον παρόντα δικτυακό χώρο πριν κάνετε λήψη του λογισμικού ώστε να δείτε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες του Διερμηνευτή.ΓλωσσοΜάθεια

     Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού.
      Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου.
     Αν και ο αρχικός στόχος της ΓλωσσοΜάθειας ήταν να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ, σύντομα ξεπέρασε τα όρια αυτού του μαθήματος και πλέον χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περιπτώσεις που στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνεται το αντικείμενο του προγραμματισμού.


Diagram Designer

     Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν γρήγορα, απλά διαγράμματα ροής, τα οποία θα τα παρουσιάσουν σε ανθρώπους επιχειρήσεων. Η απλότητα του προγράμματος το καθιστά πιο ελκυστική επιλογή από άλλα παρόμοια προγράμματα.Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

      Είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και εκτέλεση αλγορίθμων με μορφή διαγραμμάτων ροής. Ο σχεδιασμός των διαγραμμάτων γίνεται με γραφικό τρόπο, δηλαδή με την τοποθέτηση κουτιών εντολών ή αποφάσεων και την σύνδεσή τους με γραμμές ροής εκτέλεσης.Oracle Database Express Edition

     Δωρεάν έκδοση της γνωστής βάσης δεδομένων κατάλληλη για προγραμματισμό διαδικτύου, εξοικείωση με τη διαχείριση ΣΔΒΔ κ.άEclipse

      Το Eclipse είναι μία ευρύτατα διαδεδομένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών. Χρησιμοποιείται απο χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετές γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων των c, c++, java, perl, php, python και άλλων.Python

      H Python είναι μια όμορφη αλλά και ιδιαίτερα εκφραστική, αντικειμενοστραφής, υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών. Είναι κυρίως γενικής φύσης και η βασική της φιλοσοφία είναι η εύκολη αναγνωσιμότητα του κώδικα συγγραφής προγραμμάτων.Scratch

   Είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική γλώσσα οπτικού προγραμματισμού βασισμένη και υλοποιημένη σε squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους.Microsoft Small Basic

     Ένα τέλεια ισορροπημένο πακέτο, αρκετά εύκολο για την εκμάθηση βασικών προγραμματιστικών τεχνικών σε μαθητές. Μάθετε τα βασικά στον προγραμματισμό με αυτό το εύκολο στην χρήση προγραμματιστικό περιβάλλον. Βασίζεται σε μια έκδοση της visual basic της microsoft, βελτιστοποιημένη για αναγνωσιμότητα.Squeak eToys

    Βασίζεται στο προγραμματιστικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε για ανάπτυξη προγραμμάτων από μαθητές. Μέσα από ένα σχετικά απλό και ευχάριστο περιβάλλον, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει διαδραστικά παιχνίδια ή και προσομοιώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εντολών που θα χρησιμοποιηθούν και η συγγραφή νέων.Gambas

     Είναι μία αντικειμενοστραφής, διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού, διάλεκτος της basic που παρέχει και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης. Παρέχει ένα παρόμοιο περιβάλλον για την ανάπτυξη βασικών προγραμμάτων σαν αυτό της visual basic και τρέχει σε linux και άλλα λειτουργικά συστήματα.Alice

     Eίναι ένα πανίσχυρο προγραμματιστικό περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών με τρισδιάστατα γραφικά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εισαγωγής των μαθητών στη λογική του προγραμματισμού και επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών που τρέχουν αυτόματα.SharpDevelop

    Το SharpDevelop είναι μια ελεύθερη και ανοικτή πηγή ide. Με το SharpDevelop μπορείτε να δημιουργείσετε εφαρμογές με όλες τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού, όπως ειναι οι c#, visual basic και boo πάνω στην πλατφόρμα .net της microsoft, πολύ απλά και χωρίς δυσκολίες.Yenka Sequences

    Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για τον έλεγχο με την βοήθεια του υπολογιστή για τον προγραμματισμό. Βοηθήστε τους χορευτές που υπάρχουν στην οθόνη, κάνοντας απλά διαγράμματα ροής και μάθετε για τις ακολουθίες. Η μοντελοποίηση χορού είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθουμε προγραμματισμό.Pame

      Η εφαρμογή Pame αποτελεί ένα γραφικό περιβάλλον σύνταξης και μεταγλώττισης προγραμμάτων σε γλώσσα pascal. Η γραφική του διεπαφή είναι απλή έτσι ώστε να είναι ιδιαίτερα εύχρηστη. Σχεδιάστηκε με βάση της διδακτικές ανάγκες της γλώσσας pascal για το μάθημα 'Προγραμματισμός υπολογιστών' του ΕΠΑΛ.Yenka PICs

       Το Yenka PICs είναι ένα χρήσιμο και δωρεάν πρόγραμμα που σας αφήνει να γράψετε τις ρουτίνες σας χρησιμοποιώντας απλά διαγράμματα, καθώς και να τις δοκιμάσετε στην οθόνη πριν από τη χρήση τους. Ελεύθερο για προσωπική χρήση μόνο αλλά και χρήση σε σχολεία και εργαστήρια.


Kodu

       Είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο δημιουργίας παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα είναι ελκυστικά. Είναι εύκολο στην χρήση και θα μπορούσατε να μάθετε στα παιδιά τον προγραμματισμό με αυτό τον τρόπο. Είναι τόσο απλό ώστε ακόμα και ένα παιδί μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς δυσκολία.

PSPad

       Απλό περιβάλλον συγγραφής κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμούΠηγές

sxoleio.eu
e-yliko.gr