Τα βιβλία για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης


Περιγραφή
Download
Ασκήσεις - Ερωτήσεις
Περιέχει:
  • μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
  • μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων όλων των ειδών (ανοικτού - κλειστού τύπου, σωστό - λάθος, συμπλήρωσης, αντικατάστασης, ανάπτυξης) για ολόκληρη την ύλη
  • τις απαντήσεις για τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις
Ασκήσεις - Ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή για τον Επιτάφιο του Περικλέους
Το σχολικό βιβλίο για τον Επιτάφιο του Περικλέους
Βιβλίο Μαθητή
Το σχολικό βιβλίο για την μετάφραση του Επιτάφιου του Περικλέους
Βιβλίο καθηγητή για τον Επιτάφιο του Περικλέους
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή για το Φιλοσοφικό Λόγο
Βιβλίο καθηγητή για το Φιλοσοφικό Λόγο
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας