Τα βιβλία για το μάθημα της Φυσικής Κατεύθυνσης


Περιγραφή
Download
Ασκήσεις - Ερωτήσεις
Περιέχει:
  • μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
  • μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων όλων των ειδών (ανοικτού - κλειστού τύπου, σωστό - λάθος, συμπλήρωσης, αντικατάστασης, ανάπτυξης) για ολόκληρη την ύλη
  • τις απαντήσεις για τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή
Το σχολικό βιβλίο για την θεωρία
Εργαστηριακός οδηγός
Οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων
Βιβλίο καθηγητή
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις