Τα βιβλία για το μάθημα: Χημεία - Βιοχημεία

Τα βιβλία για το μάθημα: Χημεία - Βιοχημεία
Περιγραφή
Download
Ασκήσεις - Ερωτήσεις στη Βιοχημεία
Περιέχει:
  • μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
  • μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων όλων των ειδών (ανοικτού - κλειστού τύπου, σωστό - λάθος, συμπλήρωσης, αντικατάστασης, ανάπτυξης) για ολόκληρη την ύλη
  • τις απαντήσεις για τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις
Ασκήσεις - Ερωτήσεις στη Χημεία
Περιέχει:
  • μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
  • μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων όλων των ειδών (ανοικτού - κλειστού τύπου, σωστό - λάθος, συμπλήρωσης, αντικατάστασης, ανάπτυξης) για ολόκληρη την ύλη
  • τις απαντήσεις για τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή για τη Βιοχημεία
Το σχολικό βιβλίο για την θεωρία
Εργαστηριακός οδηγός για τη Βιοχημεία
Οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου για τη Βιοχημεία
Βιβλίο καθηγητή για τη Βιοχημεία
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις
Βιβλίο Μαθητή για τη Χημεία
Το σχολικό βιβλίο για την θεωρία
Εργαστηριακός οδηγός για τη Χημεία
Τετράδιο εργαστηρίου Χημείας
Οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου για τη Χημεία
Βιβλίο καθηγητή για τη Χημεία
Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις