Τα βιβλία για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον


Περιγραφή
Download
Βιβλίο Μαθητή
(Το σχολικό βιβλίο για την θεωρία)
Τετράδιο εργασιών
(Το σχολικό βιβλίο εργασιών)
Βιβλίο καθηγητή
(Περιέχει:
  •  προτάσεις για την διδασκαλία του μαθήματος
  • επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις)