Δωρεάν προγράμματα για την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματοςaSc TimeTable

     Το aSc Timetables της εταιρείας aSc Applied Software Consultants με επίσημη ιστοσελίδα  http://www.asctimetables.com, είναι εμπορικό πακέτο και έχει βραβευθεί ως το καλύτερο πρόγραμμα σύνταξης ωρολογίου προγράμματος για το 2009. Χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 100 000 σχολεία σε 145 χώρες.
       Είναι ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για την δημιουργία ωρολογίου προγράμματος σχολείων και πανεπιστημίων. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία ενεργειών και έναν έξυπνο αλγόριθμο.
          Στην δοκιμαστική έκδοση (trial version) εκτελεί όλες τις ενέργειες, εκτός από το να εμφανίζει τα αποτελέσματα σε excel ή σε html και στις εκτυπώσεις εμφανίζει το λογότυπο του προγράμματος.
          Διατίθεται και σε linux και MacOs
FET

       Το FET είναι ελεύθερο λογισμικό (open source) και κατασκευάστηκε από τον Liviu Lalescu  με επίσημη ιστοσελίδα http://lalescu.ro/liviu , χρησιμοποιεί ευριστικό αλγόριθμο.
      Διαθέτει πλήρη αυτοματοποιημένη γεννήτρια σύνταξης ωρολογίου προγράμματος, αλλά και δυνατότητα για μερική ή ολοκληρωμένη χειροκίνητη σύνταξη του προγράμματος.
       Εκτελεί όλες τις τυπικές εργασίες των προγραμμάτων σύνταξης ωρολογίου προγράμματος.
       Διατίθεται και στα ελληνικά.

 

Lantiv Timetabler

         Έαν δεν σας καλύπτουν τις ανάγκες τα δύο προηγούμενα προγράμματα, τότε δοκιμάστε και το Lantiv Timetabler της Brothersoft, το οποίο είναι freeware.

 


Εφαρμογή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος

           Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι κατασκευασμένη στην Ms Access version 2003, δηλαδή είναι μια βάση δεδομένων της Ms Access. 
           Επιτρέπει για ένα σχολείο και για μια σχολική χρονιά, να εισάγουμε τα απαραίτητα δεδομένα, να δημιουργήσουμε τα τμήματα, να κατασκευάσουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα και να εκτυπώσουμε διάφορες αναφορές που μας είναι απαραίτητες.  
         Είναι διπλωματική διατριβή και επιτρέπεται η χρήση του, σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα που περιγράφονται σε παράθυρο της εφαρμογής.