Διευκρινήσεις για την υπεραριθμία - ΥΑ 84582/Δ2 /20-06-2013

Η Υπουργική Απόφαση 84582/Δ2 /20-06-2013 κάνει μια πραγματικά πολύ καλή και αναλυτική ερμηνεία σχετικά με την νομοθεσία που διέπει την υπεραριθμία.

Εισάγει δύο νέα στοιχεία, τα οποία αφορούν τους καθηγητές με δεύτερη ειδικότητα και για τα οποία υπήρχαν μέχρι σήμερα ασάφειες.

Ειδικότερα μετά την ψήφιση του νόμου 3848/2010 και την καθιέρωση της δεύτερης ειδικότητας (παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 3848/2010) δεν ήταν ξεκάθαρο για τα μαθήματα Α' ανάθεσης αν προηγούνται οι εκπαιδευτικοί με βασική ειδικότητα ή αν και αυτοί που είχαν δεύτερη ειδικότητα θα πρέπει να κριθούν με βάση την αρχαιότητα από κοινού με αυτούς που είχαν την βασική ειδικότητα


Αυτό πλέον αποσαφηνίζεται στη σελίδα 5 της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης και η  οποία αναφέρει τα εξής:

Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.
Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.

Επίσης υιοθετεί πλήρως τα ΠΔ 50/96 και 100/97 και τα οποία πολλές εγκύκλιοι άγνωστο γιατί, προσπαθούσαν παράνομα να ακυρώσουν εν μέρει με τις περίεργες ερμηνείες, που έδιναν σχετικά με τους ΠΕ4 και το περίφημο κατά κλάδο αντί του ορθού κατά ειδικότητα. Και δεν προβαίνει σε κανένα διαχωρισμό των ΠΕ04 από τους άλλους εκπαιδευτικούς (σχετικά το άρθρο μου ΠΕ04 και υπεραριθμία).

Σε κάποια ΠΥΣΔΕ μαθαίνω, ότι επιμένουν να αντιμετωπίζουν τους ΠΕ04 σαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή επιμένουν στην εφαρμογή της εγκυκλίου  60818/Δ2/27/05/2011, η οποία είναι παλαιότερη και έχει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα κ. Κουλαΐδη και επομένως παρανομούν.

Παρανομούν γιατί αρνούνται να εφαρμόσουν μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση και επιμένουν να χρησιμοποιούν μια παλιά εγκύκλιο, η οποία είναι και παράνομη όπως έχω αναλύσει στο άρθρο μου ΠΕ04 και υπεραριθμία

Να υποθέσω ότι το κάνουν για έναν από τους παρακάτω λόγους:

1) Έχουν κάποια πληροφόρηση, ότι η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση θα αποσυρθεί; Επειδή κάποιοι καθηγητές θίγονται και απαιτούν την απόσυρση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης;
2) Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της συγκεκριμένης Υπουργικής απόφασης 84582/Δ2 /20-06-2013; Δεν την έλαβαν;
3) Την Υπουργική Απόφαση έχει υπογράψει ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου και τον έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια;
4) Γιατί είναι μαζόχες και θέλουν να τους μηνύσει κάποιος εξαγριωμένος καθηγητής και να μπουν και αυτοί στην δεξαμενή της διαθεσιμότητας;

Ότι και αν συμβαίνει, όσοι καθηγητές θίγονται, πρέπει να κάνουν ένσταση - καταγγελία (προσοχή ιεραρχικά από το σχολείο τους) και να επισυνάψουν την Υπουργική Απόφαση 84582/Δ2 /20-06-2013, γιατί σε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί, ότι συμφωνούν με τις ενέργειες των εν λόγω ΠΥΣΔΕ.