Το ωράριο των εκπαιδευτικών.

Το ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται από μια σειρά νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων. Για την σχολική χρονιά 2013-2014 εκδόθηκε η εγκύκλιος 123948/Δ2/6-9-2013. η οποία περιγράφει πλήρως το ωράριο των εκπαιδευτικών και των συντελεστών της Εκπαίδευσης.