Τι είναι το forex και πως θα κερδίσεις χρήματα από αυτό.

Το forex είναι ένα δίκτυο, που επιτρέπει οποιονδήποτε άνθρωπο στην Γη, που έχει πρόσβαση στο internet, να επενδύσει χρήματα σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο του κόσμου. Επομένως το forex δεν είναι κάποιο από τα εκατοντάδες χρηματιστήρια που υπάρχουν σε ολόκληρη την Γη. Το forex δεν έχει κτήρια ή νομική υπόσταση όπως για παράδειγμα το χρηματιστήριο του Λονδίνου ή της Αθήνας.

Η λέξη forex είναι η συντόμευση του όρου “FOreign EXchange” (ξένο συνάλλαγμα) και τυπικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος από τους επενδυτές και τους κερδοσκόπους. Όμως σήμερα μπορεί κάποιος να επενδύσει μέσω του forex εκτός από τις ισοτιμίες των νομισμάτων και σε άλλα προϊόντα (π.χ. σε χρυσό, πετρέλαιο), αλλά και σε μετοχές των μεγαλυτέρων εταιρειών του κόσμου.

Στην δεκαετία του 90 μπορούσαν να επενδύσουν στο forex μόνο αυτοί που διέθεταν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια και μπορούσαν να επενδύσουν αποκλειστικά στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Σήμερα μπορεί να επενδύσει και κάποιος με μόλις 100 € αρχικό κεφάλαιο και να επενδύσει και σε άλλα προϊόντα εκτός από την ισοτιμία των νομισμάτων.

Το forex σαν δίκτυο αποτελείται από:

1) τους επενδυτές, που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Γης και έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

2) τα διάφορα χρηματιστήρια του κόσμου

3) τις τράπεζες, που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις επιθυμίες των επενδυτών στα διάφορα χρηματιστήρια του κόσμου Δηλαδή να αγοράσουν ή να πουλήσουν αυτά που θέλουν οι επενδυτές

4) τους μεσίτες, αυτούς που φέρνουν σε επαφή τους επενδυτές με τις διάφορες τράπεζες. Οι μεσίτες χρησιμοποιούν κάποια ιστοσελίδα για να επικοινωνούν με τις τράπεζες και με τους επενδυτές, που είναι μέλη τους. Για αυτό οποιοσδήποτε άνθρωπος στην Γη μέσω internet μπορεί να συνδεθεί με έναν μεσίτη και μέσω αυτού να κάνει συναλλαγές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, στο πετρέλαιο, στο χρυσό αλλά και σε μετοχές μεγάλων εταιρειών.

Τα κέρδη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από το forex είναι τεράστια, μπορεί να φτάσουν και τα δισεκατομμύρια και μάλιστα επενδύοντας πολύ λίγα χρήματα. π.χ. με 500 € έχει κάποιος την δυνατότητα με την μέθοδο μόχλευση να επενδύει μέχρι και 100 000 €, με συνέπεια αν έχει μόλις 10% ποσοστό κέρδους, αυτός να κερδίσει μέχρι και 1000€ από μια συναλλαγή με αρχικό κεφάλαιο 500 €, φυσικά αναλαμβάνοντας και το αντίστοιχο ρίσκο, γιατί αν υπάρξει πτώση της τιμής κατά 10% τότε η απώλειά του θα είναι μέχρι και 1000 €. Προσοχή αυτά είναι αλληλένδετα

Το κόστος για τις συναλλαγές στο forex είναι μηδαμινό. Συγκεκριμένα, συνήθως οι μεσίτες δεν χρεώνουν στα μέλη τους κάποια προμήθεια ή κάποιο ποσό για εγγραφή. Τα κέρδη τους προέρχονται από την διαφορά της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης (δηλαδή το spread) που διαπραγματεύεται ένα προϊόν ή μια μετοχή την στιγμή που γίνετε η τοποθέτηση του επενδυτή.. Φυσικά αυτό έχει σαν συνέπεια το κόστος για έναν επενδυτή να είναι υπερβολικά μικρό και για αυτό το forex έχει καταστεί σήμερα η πιο δημοφιλής μέθοδος επένδυσης παγκοσμίως.

Για να το εμπεδώσετε, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, το forex από την πλευρά του έχει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή έχει ημερήσιο όγκο συναλλαγών 150 φορές περισσότερο από το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, αυτό της Νέας Υόρκης. Αυτό έχει σαν συνέπεια το forex να μην ελέγχεται από κανέναν.

Για να μπορέσει κάποιος να επενδύσει μέσω forex θα πρέπει να γραφτεί στην ιστοσελίδα κάποιου μεσίτη. Φυσικά ο μεσίτης θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και φυσικά να διαθέτει στα μέλη του την δυνατότητα να επενδύσουν στα προϊόντα που θέλουν. Προσοχή, όλοι οι μεσίτες δεν προσφέρουν τα ίδια πράγματα στα μέλη τους. Άλλοι π.χ. προσφέρουν μόνο συναλλαγές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, άλλοι προσφέρουν επιπλέον και επενδύσεις σε μετοχές ή σε χρυσό ή στο πετρέλαιο ή και σε άλλα αγαθά. Επίσης ελάχιστοι ευτυχώς μεσίτες χρεώνουν και κάποια προμήθεια σε κάθε συναλλαγή.

Για να μπορέσετε όμως να κάνετε επιτυχημένες συναλλαγές στο forex χρειάζονται τα εξής:

Θεμελιώδη ανάλυση


Με τον όρο θεμελιώδη ανάλυση εννοούμε την ανάλυση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του προϊόντος ή της μετοχής που θέλουμε να επενδύσουμε.

Π.χ. έστω ότι θέλω να επενδύσω στο πετρέλαιο γιατί πιστεύω ότι η τιμή του θα αυξηθεί. Η γνώμη μου, ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί κάπου στηρίζεται. Προφανώς έχω μάθει για όλα τα πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή του πετρελαίου (πόλεμος στον κόλπο, μείωση της παγκόσμιας παραγωγής, μείωση της παραγωγής κάποιας χώρας, αύξηση της ζήτησης λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανάπτυξης κάποιων χωρών κλπ) και το κυριότερο τα έχω αναλύσει και αξιολογήσει σωστά. Προφανώς η θεμελιώδη ανάλυση απαιτεί πολύ χρόνο (για να διαβάσετε για όλα τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές) και  χρήμα (αγορά κατάλληλων εφημερίδων και περιοδικών).

Τεχνική ανάλυση


Με τον όρο τεχνική ανάλυση εννοούμε την παρακολούθηση με στατιστικά διαγράμματα, της συμπεριφοράς των τιμών και προσπαθούμε με βάσει τις τιμές του παρελθόντος να μαντέψουμε την μελλοντική τιμή (δηλαδή αν θα έχουμε άνοδο ή πτώση) για να τοποθετηθούμε κατάλληλα. Προφανώς η τεχνική ανάλυση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορεί κάποιος με μεγάλη πιθανότητα να προβλέψει σωστά την μελλοντική τιμή.

 Μια καλή στρατηγική

Πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν μια καλή δωρεάν στρατηγική στο forex. Σε όλους αυτούς θα κάνω δώρο την παρακάτω στρατηγική.

Πρώτα γραφτείτε εντελώς δωρεάν στο Live Forex Signal και στην ιστοσελίδα τους θα βρείτε εντελώς δωρεάν πλήρεις οδηγίες στα κυριότερα ζεύγη νομισμάτων για το πότε πρέπει να αγοράσετε ή να πουλήσετε και φυσικά σε ποιες τιμές. Πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα για βραχυχρόνιους επενδυτές. 

Ή στην ιστοσελίδα Forex Investing Live Signal  με ένα cent του δολαρίου για 14 ημέρες θα περνετε σήματα για να ξεκινήσετε. 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αρχικό κεφάλαιο 500€. Διαλέγουμε 3 κινήσεις και θέλουμε, να διαλέξουμε, ποια από όλες θα κάνουμε. Για να διαλέξουμε την καλύτερη, θα πρέπει να σκεφτούμε ποια από τις 3 κινήσεις έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.  Προσοχή δεν πρέπει να επιλέξουμε με βάσει το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους, αλλά με βάσει την πιθανότητα επιτυχίας ανεξάρτητα από το κέρδος, γιατί αν εκμεταλλευτούμε σωστά την μόχλευση, τότε θα έχουμε και μεγάλο περιθώριο κέρδους.

Ας υποθέσουμε, ότι επιλέγουμε μια κίνηση για την οποία αναμένουμε κέρδος μόλις 2%. Πολλοί θα πουν, μα τόσο λίγο;. Ναι γιατί όχι; Αρκεί αυτή η κίνηση να έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Στην συνέχεια επενδύουμε το 1/5 των χρημάτων μας σε αυτήν την κίνηση (δηλαδή στο παράδειγμά μας μόλις 100€) και επενδύουμε και άλλα 2500€ από μόχλευση. Δηλαδή συνολικά 2600€. Το ποσό της μόχλευσης το υπολογίζουμε κάθε φορά από τον τύπο:

Ποσό που θα επενδύσουμε / ( 2 * αναμενόμενο κέρδος)

Στο παράδειγμά μας 100/(2*2%) = 2500€

Και στην συνέχεια ανοίγουμε την θέση μας. Αφού ολοκληρωθεί το άνοιγμα της νέας μας θέση, τότε ανοίγουμε: αμέσως μετά την εξής θέση για να την κλείσουμε.

Τιμή πώλησης: Η τιμή που ανοίξαμε την θέση μας αυξημένη κατά 2% που είναι το αναμενόμενο για εμάς περιθώριο κέρδους.

Stop loose: Η τιμή που ανοίξαμε την θέση μας ελαττωμένη κατά 1,9%. Το stop loose το χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε μεγάλες απώλειες αν κάτι δεν πάει καλά και το χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε μέχρι ποιες απώλειες θα δεχτούμε να έχουμε. ΠΡΟΣΟΧΗ: όλοι οι μεσίτες του forex δεν διαθέτουν εντολή stop loose.

Αν υποθέσουμε ότι επιτυγχάνουμε τον στόχο μας και έχουμε κέρδος 2% τότε το συνολικό κέρδος μας θα είναι 2600 * 2% = 52€, δηλαδή στα 100€ θα έχουμε κερδίσει 52€ και άρα το συνολικό ποσοστό κέρδους μας είναι 52%.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε απώλειες, τότε εξαιτίας του stop loose η θέση μας θα κλείσει αυτόματα και οι απώλειες μας θα είναι 2600*1,9%=49,4€, δηλαδή στα 100€ θα έχουμε καταγράψει 49,4% ζημιές.

Αν τώρα εμφανιστεί και νέα ευκαιρία και εμείς έχουμε κεφάλαιο 400€ (γιατί τα 100€ ήδη τα τοποθετήσαμε) τότε θα ανοίξουμε νέα θέση για 80€, δηλαδή το 1/5 των 400€.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα με αυτήν την στρατηγική το ποσοστό κέρδους μας θα είναι πάντα περίπου 50% ανεξάρτητα από το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους και οι απώλειες λιγότερες από 50% γιατί ορίζουμε το stop loose λίγο λιγότερο από το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους)

Επίσης όταν ανοίγουμε μια θέση θα πρέπει να έχουμε πιο πριν αποφασίσει για πόσο χρόνο θα την κρατήσουμε ανοιχτή. Αν σε αυτόν τον χρόνο η θέση μας δεν κλείσει τότε εμείς την κλείνουμε αμέσως με την τρέχουσα τιμή. Ο λόγος που το κάνουμε, είναι γιατί δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε.

Στόχος μας σε αυτήν την μέθοδο είναι να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο και να έχουμε κέρδη ακόμα και αν κερδίζουμε μόλις στις μισές προσπάθειες.

Προσοχή


Δυστυχώς, πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τις επενδύσεις και φυσικά δεν κάθονται να μελετήσουν όλα τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές με συνέπεια να κάνουν ή βεβιασμένες κινήσεις ή να παρασύρονται από τα διάφορα παπαγαλάκια και φυσικά να την πατάνε και να καταστρέφονται. Κάτι τέτοιο συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 90 στο Ελληνικό χρηματιστήριο και το αποτέλεσμα ήταν πολλές μετοχές (οι λεγόμενες φούσκες) εταιρειών φαντάσματα να αυξηθούν υπέρμετρα κάνοντας πλούσιους τους βασικούς τους μετόχους και καταστρέφοντας πάρα πολλούς Έλληνες. Τότε πάρα πολλοί Έλληνες έτρεχαν να αγοράσουν μετοχές, χωρίς να ξέρουν τίποτα από χρηματιστήρια, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα από θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση, απλά διαβάζοντας κάποια άρθρα που όπως φάνηκε εκ των υστέρων γράφονταν από πληρωμένους δημοσιογράφους. Το αποτέλεσμα ήταν το μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Τότε όλες οι μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου φούσκωσαν εξωπραγματικά και φυσικά όταν ήρθε η διόρθωση ήταν πάρα πολύ αργά για τους περισσότερους Έλληνες.

Αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με το forex, τότε θα πρέπει να καθίσετε και να μελετήσετε πολύ καλά τα πάντα για τις επενδύσεις, που θέλετε να κάνετε ή να γραφτείτε σε κάποιο συνδρομητικό site,  το οποίο θα σας ενημερώνει που να επενδύσετε και τι ακριβώς να κάνετε. Δηλαδή να σας παρέχει έτοιμη μασημένη τροφή και φυσικά εσείς δεν θα χρειάζεται να χάνετε τον χρόνο σας διαβάζοντας ειδήσεις από όλο τον κόσμο ή να αγχώνεστε, αν αξιολογήσατε σωστά τις πληροφορίες ή να προσπαθείτε να καταλάβετε τα διάφορα διαγράμματα.

Πολλοί βέβαια σκέφτονται ότι αν πληρώνω ένα συνδρομητικό site κάθε μήνα, είναι ασύμφορο. Επίσης δεν έχουν τον χρόνο ή τις γνώσεις να ενημερώνονται για τις συναλλαγές στο forex (δηλαδή να κάνουν μόνοι τους θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση). Τότε σε όλους αυτούς προτείνω μακριά από το forex. Γιατί το forex μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές εκατομμύρια ευρώ με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα για τους άσχετους αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο να καταστραφούν οικονομικά.

Και τέλος, τα πιο δημοφιλή site παγκοσμίως για επενδύσεις είναι τα παρακάτω:


Black Diamond Trader είναι μια πολύ καλή ιστοσελίδα που σας στέλνει σήματα για να επενδύσετε στο Forex ή στο Binary Option ή στις μετοχές ή στα εμπορεύματα (χρυσός, πετρέλαιο κλπ).  Τα σήματά της έχουν για κάθε αντικείμενο τις τιμές αγοράς ή πώλησης και την τιμή take profit. Μπορείτε να την δοκιμάσετε με $1 για μια εβδομάδα, αν ικανοποιεί τα γούστα σας. 

Vladimir's Forex Signals είναι ιστοσελίδα μελών και σας παρέχει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε, να μάθετε και να αντιγράψετε τις συναλλαγές του κορυφαίου χρηματιστή Vladimir Ribakov. Την συγκεκριμμένη ιστοσελίδα μπορείτε να την δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν, αν ικανοποιεί τα γούστα σας.

Forex Investing Live Signal, τα λόγια είναι περιττά. Με ένα cent του δολαρίου  μπορείτε να το δοκιμάσετε για 14 ημέρες και να αποφασίσετε αν σας κάνει.

Traders Elite σας στέλνει σήματα είτε με email είτε μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά για τις καλύτερες εντολές που μπορείτε να κάνετε στο Forex

Binary Options Trading Signals Live! είναι ιστοσελίδα μελών και μπορείτε να παρακολουθήσετε σε βίντεο ή από το κινητό σας τις συναλλαγές που κάνουν κάποιοι επαγγελματίες. Σας προσφέρει πιθανότητα επιτυχίας 85% για κάθε συναλλαγή και σας ενημερώνει κάθε ημέρα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν.

Omniforex Signals είναι εβραϊκή ιστοσελίδα μελών και με 1 μόνο δολάριο (περίπου 0,75€) μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα και να αφιερώσετε μερικά λεπτά. Σας παρέχει όλα τα εργαλεία που σας είναι απαραίτητα.
   
Forex Megadroid Robot το συγκεκριμένο σύστημα από 1-1-2009 μέχρι 7-5-2013 είχε απόδοση 15408,37%.